ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Шилийн хот (худам монголоор ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ - шили-йин хота; хятадаар 锡林浩特市 - xīlínhàotè shì) — БНХАУ-ын ӨМӨЗОШилийнгол аймгийн төв᠂ хошууны энтэй хот. Аймгийнхаа Шулуун хөх хошуу, Авга хошуу, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, өөртөө засах орныхоо Улаанхад хоттой хаяа залгадаг᠃ 15,758 км2 хөдөө маягийн нутагтай᠃ 2007 онд 16 түмэн хүн оршин сууж байсан᠃ Хот газрын 8 хороо᠂ хөдөөний Рашаанбулаг балгас, Булган᠂ Цог-Уул гэх хоёр суманд хуваагддаг᠃

Гадаад холбоос[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Ангилал:Хятадын аймгийн хот Ангилал:Өвөр Монголын хошууны энтэй хот Ангилал:Өвөр Монголын хот Ангилал:Шилийн гол

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ