ᠰᠢᠨᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Тийн ялгал
нэрлэх Шинин ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол [1]
харьяалах Шинингийн ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
өгөх орших Шининд ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
заах Шининг ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
гарах Шинингээс ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
үйлдэх Шинингээр ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
хамтрах Шининтэй ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
чиглэх Шинин уруу ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол

Шинин (西宁) бол засаг захиргаа᠂ нутаг дэвсгэрийн хуваариар Хятад улсын Хөхнуур (Цинхай᠂ Чинхай) мужийн хот хөдөө аль алиныг багтаасан 7,372 км² газар нутагтай᠂ 2,208,708 хүнтэй аймгийн энтэй хот юм᠃ Дотроо 4 дүүрэг᠂ 3 шянь (хошуу)-ийг багтаадаг᠃ Дөрвөн дүүргийг нь хамтад нь 1.2 сая хүнтэй Шинин хот гэж ойлгож болох боловч яг хот газар нь очьё гэвэл Чэнжун гэсэн нэртэй 3 буман хүнтэй ганцхан дүүрэгт нь л очиход болно᠃

Урьд нь Шинин яг Хятад нутаг болох Ганьсү мужид хамаардаг байж байгаад 1928 онд Хөхнуур нутагт хамаардаг болжээ. Хөхнуур мужийн зүүн хойд буланд байрладаг бөгөөд Хөхнуур–Төвөдийн өндөрлөгт᠂ өөрөөр хэлбэл Төвөдийн ӨЗО, Хөхнуур муж хоёрын хамгийн том хот нь юм᠃ Төмөр замаар аль 1959 онд Ланьжоу хоттой хэлхэгдсэн бол баруун зүгт Цайдамын хотгороор аялж Голмуудыг дайраад 2006 онд Төвөдийн Лхастай холбогдсон᠃ Шининд Буддын шашны Гүмбүм хийд᠂ Лалын шашны Дунгуань сүм хоёр байдаг᠃ Хотын төвөөс баруунш 100 км явж байж Хөх нуурт хүрнэ. Хотын оршин суугчдын 74% нь хятад᠂ 16% нь хотон (хуй᠂ хотон хятад), 5.5% нь төвөд᠂ 2.6% нь монгор (цагаан монгол) хүмүүс юм гэдэг᠃

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Зүүлт᠂ тайлбар[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Лавлах холбоос

Гадаад холбоос[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Шинин

Ангилал:Хятадын мужийн хот Ангилал:Хятадын аймгийн энтэй хот Ангилал:Хятадын муж᠂ орны төв

Ангилал:Хөхнуурын нутаг
  1. "Chrome" үйлдлийн системд худам монгол бичгийн MVS, FVS команд ажиллагаагүй болчихоод буруу харагдаж байгааг анхаараарай᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠰᠢᠨᠢᠩ&oldid=405339》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ