ᠮᠠᠨᠢᠯ (ᠮᠠᠨᠢᠯ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠮᠠᠨᠢᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Дүрмээр Манил[1] [манийл], гадуур Манила [маний-лаа] (бусад бичигт ᠮᠠᠨᠢᠯᠠ, Манила᠂ Manila, Maynila) — Бүгд Найрамдах Филиппин Улсын нийслэл᠂ 1,652,171 оршин суугчтай᠂[2] улсынхаа хоёрдугаар их хот᠂ дэлхийн хамгийн шигүү суурьшилт хот᠃[3]

Манил (Манила) угтаа энэхүү 1.6 сая хүний байгаа 38.55-хан км² газар нутгаар хязгаарлагдахгүй᠃ Засаг захиргааны хуваариар Манил᠂ КесонКалооканПасигТагиг гээд 16 хот болох Манил хотын бөөгнөрөл (Нийслэлийн муж)-ийн 638 км² газарт 12 сая хүн бий᠃[4]

Хүн ам[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Манилын (Манилагийн) хүн амын тоо (1903-2010)
Он 1903 1960 1980 2000 2010
Хүний тоо 219,928 1,138,611 1,630,485 1,581,082 1,652,171

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Дуудүрс

Зүүлт᠂ тайлбар[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Лавлах холбоос

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Филиппиний хот ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Азийн улс орон бүрийн нийслэл хот Ангилал:Азийн улс орны нийслэл Ангилал:Саятан хот

Ангилал:Филиппиний хот
  1. Кирилл монгол бичгийн 49-р дүрмээр уг "Мани́ла" үгний эцсийн өргөлтгүй эгшгийг гээж "Манил" хэмээн бичнэ. Энэ үндсээс хэлэх, бичихэд амар "Манилын", "Манилаас" г᠃м-ээр хувилгаж болно᠃
  2. "Total Population by Province, City, Municipality and Barangay: as of May 1, 2010". 2010 Census of Population and Housing. National Statistics Office of the Republic of the Philippines.
  3. "World's Densest Cities". Forbes Magazine.
  4. "Population and Annual Growth Rates for The Philippines and its Regions, Provinces, and Highly Urbanized Cities Based on 1990, 2000, and 2010 Censuses".

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ