ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Тийн ялгал
нэрлэх Хармөрөн ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол [1]
харьяалах Хармөрөний ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
өгөх орших Хармөрөнд ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
заах Хармөрөнийг ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
гарах Хармөрөнөөс ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
үйлдэх Хармөрөнөөр ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
хамтрах Хармөрөнтэй ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол
чиглэх Хармөрөн уруу ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Юникодмонгол

Хармөрөн (ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠌ᠷᠡᠨ, ᠰᠠᡥᠠᠯᡳᠶᠠᠨ ᡠᠯᠠ, 黑龙江), Хар мөрөн, Хэйлунзян, ХэйлунжянБНХАУ-ын дорно умард хязгаарын муж. Амар (Хар) мөрний өмнө талд 460,000 км2 (6/33) газар нутаг эзэлсэн 2010 онд 38.3 сая (15/33) хүний нутаг болж буй газар.

Засаг захиргааны хуваарь[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

# Нэр хятадаас латин Хүн ам (2010)
— тал мужийн дайны хот —
1 Харбин Hā'ěrbīn Shì 10,635,971
— аймгийн энтэй хот —
2 Дачин Dàqìng Shì 2,904,532
3 Хэган Hègǎng Shì 1,058,665
4 Хэйхэ Hēihé Shì 1,673,898
5 Жямусы Jiāmùsī Shì 2,552,097
6 Жиши Jīxī Shì 1,862,161
7 Муданьжян Mǔdānjiāng Shì 2,798,723
8 Чичихар Qíqíhā'ěr Shì 5,367,003
9 Читайхэ Qītáihé Shì 920,419
10 Шуанъяшань Shuāngyāshān Shì 1,462,626
11 Суйхуа Suíhuà Shì 5,416,439
12 Ичунь Yīchūn Shì 1,148,126
— тойрог —
13 Да-Хинган-Лин Dàxīng'ānlǐng Dìqū 511,564

Ард түмэн[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2000 оны тооллогоорх хүн амын тоо
Ард түмэн Хүний тоо Эзлэх хувь
Хятад үндэстэн 34,465,039 95.2%
Манж үндэстэн 1,037,080 2.8%
Солонгос үндэстэн 388,458 1.1%
Монгол үндэстэн 141,495 0.4%
Хотон Хятад 124,003 0.3%
Дагуур ястан 43,608 0.1%
бус ард түмэн 0.1%
Бүгд 100.0%

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Зүүлт᠂ тайлбар[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Лавлах холбоос

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:БНХАУ-ын дээд нутаг Ангилал:Хармөрөн

Ангилал:Хятадын муж
  1. "Chrome" үйлдлийн системд худам монгол бичгийн MVS, FVS команд ажиллагаагүй болчихоод буруу харагдаж байгааг анхаараарай᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ