ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Нагоя (ᠨᠠᠭᠣᠶᠠ, японоор 名古屋 — Nagoya) бол Япон улсын томоохон хотуудын нэг᠂ Чүүбү мужийн гол хот᠂ Айчи аймгийн засаг захиргааны төв юм᠃

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Гадаад холбоос[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Нагоя хот

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Японы хот Ангилал:Японы хот Ангилал:Айчи аймгийн хот Ангилал:Японы нэгдүгээр зэргийн хот

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ&oldid=406077》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ