ᠥᠷᠦᠮᠴᠢ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Нутаг

Өрөмч (ᠥᠷᠥᠮᠴᠢ) — Хятад улсын (БНХАУ-ын) Шиньжян орны (ШУӨЗО-ы) харъяат аймгийн энтэй хот.

Хятадын Тан улс 648 онд одоогийн Өрөмч хотоос урагш 10 км-т Лунтай хотыг байгуулсан ч энэ одоогийн Өрөмч хотыг үндэслэсэн он биш юм᠃ 1954 оны 2 сарын 1-нд хотыг "сайхан бэлчээр" гэсэн утгатай монгол үгээр нэрлэжээ.[1] Хотын хойд талд Тэнгэр уулын салбар Богд уул бий᠃ Хятад хэлээр хотын нэрийг "улумуци" гэж дууддагийг европчууд "урумчи" гэх болсноос одоо дэлхий нийтэд хэрэглэгдэж байгаа "Урумч" нэр бий бий болжээ. Энэ үг нь монгол хэлний "үлэмжийн сайхан бэлчээр, үлэмж" гэсэн үгнээс гаралтай байж болох юм᠃

Ишлэл[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. “The Historical and Geographical Role of Urumchi, Capital of Chinese Central Asia.” Herold J. Wiens. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 53, No. 4 (Dec., 1963), p. 447.

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Ангилал:Хятадын мужийн хот Ангилал:Хятадын муж᠂ орны төв Ангилал:Шиньжянгийн аймгийн энтэй хот Ангилал:Шиньжянгийн хот Ангилал:Торгоны замын хот᠂ балгас

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ