ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Инфобокс Үндэстэн Орос (олон тоонд Оросууд; оросоор олон тоонд русские) — Орос улсын үндсэн хүн ам᠂ Слав хэл-угсааны ард түмэн᠂ 130-150 сая хүнтэй үндэстэн.

Оросуудын Монгол нэр[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Буриад хэлээр оросууд "мангад" (ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ) гэж гэдэг байсан᠃ Энэхүү үгийн утга мангас вэ. Өнөөдрийн албан ёсны нэр төвийг сахисан "орос"од өөрчлөсөн байв᠃

Хүний тоо[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ОХУ-ын хүн амын 2010 оны тооллогоор 77.8% болох 111 сая хүн Орос гэдгээ мэдүүлсэн᠃[1][2] Үүнээс гадна ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байж байгаад тусгаар тогтносон Европын УкрайнБеларусь, ЛатвиЭстонЛитваМолдав᠂ Азийн ХасагУзбекХиргис, Туркмен зэрэг арваад улсад оросууд мэдэгдэхүйц олноор байдаг᠃ АмерикКанадБразилГерман руу цагаачилсан хүний тоо цөөнгүй᠃ Ингээд харвал дэлхий даяар багадаа 127 сая,[3] ихдээ 150 сая,[4] дунджаар 133 сая[5] орос хүн амьдарч байна᠃

Хэл бичиг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Оросууд орос хэлээр хэлэлцдэг᠃ Эрдэмтэд орос хэлийг төрөл гарлаар нь Энэтхэг-Европ хэлний язгуурын Слав салбар, тэр дотроо беларусь, украйн хэлний хамтаар Зүүн Слав бүлэгт хамааруулж ангилсан᠃ Орос цагаан толгойд кирилл үсгийн Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Й й Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя гэсэн 33 үсэг ордог᠃

Нэмж унших[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Зураг[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Зүүлт᠂ тайлбар[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ .D1.8D.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.80.D1.842010 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ
  2. Всероссийская перепись населения 2002 г᠃ Национальный состав
  3. Фонд содействия объединения русского народа «Русские»: Сколько русских живёт в России и на Земле?
  4. Институт Русского зарубежья. Портал «Россия и соотечественники»: Нас 150 миллионов
  5. ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠄ name ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ JoshuaProject ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠋ᠳ᠋ᠥ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

Гадаад холбоос[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Оросууд

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Слав угсаатан

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ